నిరంతర ఆటోమేటిక్ ట్రే సీలర్

  • Continuous automatic tray sealer

    నిరంతర ఆటోమేటిక్ ట్రే సీలర్

    FSC- సిరీస్

    FSG సిరీస్ ఆటో ట్రే సీలర్ దాని అధిక సామర్థ్యం కోసం ఆహార స్నాన ఉత్పత్తి కోసం విస్తృతంగా వర్తించబడుతుంది. విభిన్న పరిమాణాలు మరియు ఆకారాల ట్రేలకు ఇది సర్దుబాటు అవుతుంది. అలాగే, సవరించిన వాతావరణ ప్యాకేజింగ్, లేదా స్కిన్ ప్యాకేజింగ్ లేదా రెండూ కలిపి వర్తింపచేయడం ఐచ్ఛికం.