ప్యాకేజింగ్ ఉదాహరణలు

బేకరీ

బ్రెడ్ ప్యాకేజింగ్
బ్రెడ్ ప్యాకేజింగ్
కుకీలు ప్యాకేజింగ్
కేక్ ప్యాకేజింగ్

సౌకర్యవంతమైన ఆహారం

వెన్న ప్యాకేజింగ్
సౌకర్యవంతమైన ఆహార ప్యాకేజింగ్
సౌకర్యవంతమైన ఆహార ప్యాకేజింగ్
తేదీలు ప్యాకేజింగ్
తేదీలు ప్యాకేజింగ్
హాట్ పాట్ రుచికరమైన ప్యాకేజింగ్
జామ్ ప్యాకేజింగ్
జామ్ ప్యాకేజింగ్
నూడిల్ ప్యాకేజింగ్
నట్స్ ప్యాకేజింగ్
Pick రగాయ క్యాబేజీ ప్యాకేజింగ్
పిజ్జా ప్యాకేజింగ్
రెడీ భోజనం ప్యాకేజింగ్
రెడీ భోజనం ప్యాకేజింగ్
రెడీ భోజనం ప్యాకేజింగ్
రెడీ భోజనం ప్యాకేజింగ్
రెడీ భోజనం ప్యాకేజింగ్
రెడీ భోజనం ప్యాకేజింగ్
రెడీ భోజనం ప్యాకేజింగ్
టోఫు ప్యాకేజింగ్
నీటి ప్యాకేజింగ్
జోంగ్జీ ప్యాకేజింగ్

చేప-మత్స్య

ఫిష్ ప్యాకేజింగ్
ఫిష్ ప్యాకేజింగ్
ఫిష్ ప్యాకేజింగ్
సీఫుడ్ ప్యాకేజింగ్
సాల్మన్ ప్యాకేజింగ్
సాల్మన్ ప్యాకేజింగ్
సీఫుడ్ స్కిన్ ప్యాకింగ్
రొయ్యల ప్యాకేజింగ్
రొయ్యల ప్యాకేజింగ్

మాంసం

బీఫ్ ప్యాకేజింగ్
బీఫ్ ప్యాకేజింగ్
మాంసం ప్యాకేజింగ్
మాంసం ప్యాకేజింగ్
మాంసం ప్యాకేజింగ్
మాంసం ప్యాకేజింగ్
మాంసం ప్యాకేజింగ్
మాంసం ప్యాకేజింగ్
స్టీక్ ప్యాకేజింగ్

పౌల్ట్రీ

చికెన్ ప్యాకేజింగ్
చికెన్ ప్యాకేజింగ్
చికెన్ ప్యాకేజింగ్
చికెన్ ప్యాకేజింగ్
చికెన్ ప్యాకేజింగ్
చికెన్ ప్యాకేజింగ్

ప్రాసెస్ చేసిన మాంసం

బేకన్ ప్యాకేజింగ్
మాంసం ప్యాకేజింగ్
సాసేజ్ ప్యాకేజింగ్
సాసేజ్ ప్యాకేజింగ్
సాసేజ్ ప్యాకేజింగ్
సాసేజ్ ప్యాకేజింగ్
సాసేజ్ ప్యాకేజింగ్

ఉత్పత్తి

బీన్ ప్యాకేజింగ్
ఫ్రూట్ ప్యాకేజింగ్
ఫ్రూట్ ప్యాకేజింగ్
కూరగాయల ప్యాకేజింగ్
కూరగాయల ప్యాకేజింగ్
కూరగాయల ప్యాకేజింగ్

స్నాక్ ఫుడ్స్

తేదీలు ప్యాకేజింగ్
గుడ్డు ప్యాకేజింగ్
మూన్‌కేక్ ప్యాకేజింగ్
శాండ్‌విచ్ ప్యాకేజింగ్
సాసేజ్ ప్యాకేజింగ్
స్నాక్ ప్యాకేజింగ్
స్నాక్ ప్యాకేజింగ్
సుకేడ్ ప్యాకేజింగ్
స్వీట్ ప్యాకేజింగ్

సౌందర్య సాధనాలు

మాస్క్ ప్యాకేజింగ్
మాస్క్ ప్యాకేజింగ్
ట్యూబ్ సీలింగ్
ట్యూబ్ సీలింగ్

పారిశ్రామిక ఉత్పత్తులు

బ్యానర్ వెల్డింగ్
బ్యానర్ వెల్డింగ్
బ్యానర్ వెల్డింగ్
రసాయన ఉత్పత్తులు ప్యాకేజింగ్
మిశ్రమ బాగ్ సీలింగ్
ఇయర్ స్టడ్స్ ప్యాకేజింగ్
హార్డ్వేర్ వాక్యూమ్ ప్యాకేజింగ్
ట్యూబ్ సీలింగ్

పెంపుడు జంతువుల ఉత్పత్తులు

పెట్ నెస్ట్ ప్యాకేజింగ్
పెట్ నెస్ట్ ప్యాకేజింగ్

వస్త్ర

దిండు ప్యాకేజింగ్

మెడికల్ ప్యాకేజింగ్

గాజుగుడ్డ ప్యాకేజింగ్
సెలైన్ బాగ్ ప్యాకేజింగ్
సిరంజి ప్యాకేజింగ్